• Hem
  • Nyheter
  • Beställarstöd vid implementering av utbildning och förvaltning

Beställarstöd vid implementering av utbildning och förvaltning

valueinfo news lightblue350x110

Som en del i utrullningen av medlemshantering hos Kommunal har Valueinfo medverkat i kartläggning, upphandling och implementering av ett utbildningskoncept för nästa 4000 användare. Tillsammans med Lexicon har under våren en massiv utbildningsinsats genomförts för att säkra kunskapsnivån hos användarna.

I uppdraget har även kartläggning, utveckling och implementering av en förvaltningsorganisation för Kommunal ingått. Coachning och utrullning av förvaltningsorganisationen fortsätter under hösten.

Frågor riktas till 

Ulf Vårlid

Uppdragsansvarig, Value of Information AB

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post