Kompetens och erfarenhet

competense experience

Branscherfarenhet

 • Fastighetbolag/Facilities Management
 • Byggbolag/Fastighetsutveckling
 • Medlemsorganisationer/fackförbund
 • Verkstadsindustri
 • Processindustri

Metoder

 • Change management
 • Strategi och processutveckling, Kaplan mfl
 • Upphandling IT-stöd, FFI upphandlingsmallar
 • Projektledning (PROPS, Ericssonsprojektmetod)

 

Erfarenhet IT-stöd

Affärssystem

 • Ekonomi
 • Inköp
 • Hyressystem
 • CRM/Beslutsstöd
 • Elektronisk fakturahantering
 • Teknisk förvaltning
 • Medlemssystem

Content/Document management

 • Projektnätverk
 • Dokument/Ritningsarkiv
 • Kundservice/Felanmälan
 • Ärendehantering

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post