Senaste nyheter

 • valueinfo news lightblue350x110Vi firar 10 år! Tack alla fantastiska kunder och samarbetspartners som gjort det möjligt för ValueInfo att skapa värde, lära och utvecklas tillsammans med Er.

  Jag är djupt ödmjuk och tacksam.

  Nu blickar vi framåt och omfamnar nya utmaningar med både nya och gamla kunder.

  Ulf Vårlid, VD Value och Information

 • valueinfo news lightblue350x110För att säkerställa att den nytillsatta förvaltningsorganisation inom Kommunal skall utveckla ett professionellt och värdeskapande arbetssätt har Valueinfo fått ett uppdrag att stötta förvaltningsledarna i deras uppdrag. Uppdraget är att tillsammans med förvaltningsorganisationen implementera ett verksamhetsnära arbetssätt och löpande utveckla prioriterade processer inom förvaltningen. Uppdraget pågår under Q4-2015 och Q1-2016

  Frågor riktas till 

  Ulf Vårlid

  Uppdragsansvarig, Value of Information AB

 • valueinfo news lightblue350x110Valueinfo har valt att satsa på en av nordens bästa ledarskapsutbildningar, Executive leadership program (ELP). Programmet leds av SSE Executive education (Handels). ELP är en naturlig del i företagets utvecklig och skapar förutsättningar för att bredda Valueinfos tjänsteutbud genom att blanda 15 år av lärdomar inom verksamhetsutveckling och IT med det senaste inom ledarskap, strategi och management. Satsningen säkerställer att Valueinfo håller sig ajour med ledande teorier och fortsatt kan stötta strategisk utveckling av affärer och verksamhet hos kunden. En spännande tid står för dörren!

  Ulf Vårlid

  VD, Value of Information AB

 • valueinfo news lightblue350x110Vi kan med glädje och ett viss mått av stolthet konstaterat att införande av nytt medlemsssystem (Projekt KomMed) på Kommunal har gått enligt plan (tid, budget och funktion). Tre år av arbete är slutfört enligt den roadmap som skapade 2012.

  Utrullningen av systemet till användarna har i det närmaste gått helt störningsfritt.  Projektet beskrivs av de medverkande, både beställare, användare och leverantörer, som en framgångssaga. Ett stort tack till Kommunal och alla som medverkat i projektets första etapp!

  Kommunal har givit Valueinfo fortsatt förtroende att leda etapp 2 för att förädla KomMed-plattformen ytterligare.

  Frågor riktas till 

  Ulf Vårlid

  Uppdragsansvarig, Value of Information AB

 • Hem
 • Tankar Vi har om

Tankar Vi har om...

är en löpande idébank som vi delar med våra kunder om olika ämnen som
Value of Information(Vi) har erfarenheter från

 • Värdet av information är egentligen ett begrepp som har sin teoretiska bakgrund i beslutsanalys, där man bedömer hur mycket en viss typ av information får kosta att anskaffa för att fatta ett riktigt beslut. Den mer intresserade kan läsa denna länken.

  För oss på Vi är värdet av information lika med en stor del av det affärsvärde vi tillför i våra uppdrag.  Detta kan yttra sig i allt från att i processform kartlägga och analysera verksamheten till införande av verktyg för smartare dokumenthantering, förenkla kommunikation av verksamhetskritisk information eller att kvalitetssäkra information om kunder för att mer riktat och nyanserat nå ut med erbjudanden.

  Värdet av information för en medarbetare kan övergripande beskrivas med fyra begrepp tillgänglighet, relevans, kvalitet och presentation. Detta innebär förenklat att korrekt kvalitetsäkrad information görs tillgänglig för snabb åtkomst och presenteras entydigt och kommunikativt  i en relevant situation för att skapa bästa affärsnytta.

 •  IT-utveckling i vår vardag är IT-teknik som är anpassad till verksamhetens behov, så långt inget nytt. 

  Bra och välkonfigurerade verksamhetsstöd skall ha en intuitiv användning och vara ett naturligt redskap i medarbetarens vardag. Man brukar prata om att rätt information på rätt plats vid rätt tidpunkt (besluttillfälle).

  Men en annan intressant tanke som sällan lyfts upp som ett argument är moderna IT-teknikval för att locka unga och lovande medarbetare. En generaliserad bild som vi tror stämmer är att yngre medarbetare använder IT på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Se på utvecklingen av nya sätt att kommunicera via messenger, Facebook och Twitter. Andra slående exempel är kunskapsdelning via bloggande och Wikipedia.

  Modern IT-teknik och snabbfotad informationshantering är det något som ger en arbetsplats en betydligt modernare och mer lockande profil vid rekrytering. Kan detta kombineras med att man lyfter fram traditionella yrkesroller inom tex. fastighetsförvaltning och skapar effektivare arbetssätt kan vi sannolik skapa ett verkligt värde av redan tillgänglig information.

 • Att få ett affärsstöd/affärsystem att stödja verksamheten är tveklöst en uppgift som kräver en hel del eftertanke, drivkraft och uthållighet. Men varför är det så förtvivlat svårt?

  Några säger att man lägger för lite tid på förarbetet och kartläggning, andra skyller på dåligt ledarskap, medans en tredje hävdar bristfälliga affärssystem. Att tekniken finns är tveklöst så, men vad är utgångspunkten för vår upphandling av ett standardsystem eller utvecklingen av vår kundanpassad applikation? Var startar utvecklingen av vår behovsanalys? Min erfarenhet är att det allt för ofta startar i ekonomisk formalia, redovisning och kontoplaner etc. Visst det är en extremt väsentlig del, MEN det är inte där vi gör våra affärer. Det är där vi ser frukten av våra affärer. Våga lägg minst lika mycket tid och kraft på de system som stöder den verkliga affären som på de system som säkerställer formalia, bokslut och momsredovisning!

  Vad är det som stödjer den verkliga affären, här är några självklara exempel: 

  • att söka, erbjuda och avsluta affärer
  • att vårda kundrelationer,
  • att vara en professionell köpare/beställare
  • att säkerställa att projekt når avsedda resultat  och ekonomisk ram
  • att fatta snabba och välgrundade beslut

  Affärssystem behöver inte bara vara transaktioner. Det kan också vara ett effektivt beslutsstöd och verkligt affärsstöd! Utnyttja värdet av din information.

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post