Informationsteknologi

IT-utveckling för Value of information är inte bara en resa där ett nytt systemstöd sjösätts. Detta arbete måste alltid följas av ett genomlyst och förändrat arbetssätt. Alltså är nästan alltid Vis tjänster IT och värdeskapande förändring involverade i så kallade IT-projekt.

När Value of Information är involverade i projekt kan Vi ta såväl mer strategiska roller i linjepositioner eller program/projektorganisationer, men också rent operativa roller inom kravställning/utveckling av IT-relaterade systemstöd. Vi tillhandahålla såväl tjänsterna ifrån ax till limpa som isolerade uppdrag inom projektledning, behovsanalyser, upphandling och projektledning.

Typiska uppdrag

  • Huvudprojektledare eller Programchef för större IT-initiativ
  • Chef att hyra - Tillförordnad Projektchef eller IT-chef i linjeorganisationer
  • Ledning/genomförande av förstudie, kravställning och projektledning vid införande av nytt affärssystem
  • Utredning verksamhetsnära IT-stöd
  • Genomföra upphandling och avtalsförhandlingar av IT-projekt

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post