Utbildning och kompetensöverföring

Value of Information månar om att alltid kunna tillföra sina kunder nyheter kring metodik och erfarenheter avseende nya arbetsätt inom medlems- och fastighetsorganisationer. Därför är det av yttersta vikt att hela tiden föra en dialog mellan kunder och branschorganisationer om hur man förädlar "det goda arbetsättet". Vi förverkligar detta genom att vara aktiva i branschorganisationer och föra en öppen diskussion med våra kunder.

Vi tillhandahåller tjänster för att, i workshopform, strukturera problem och orsaks-verkans relationer eller via seminarier insamla och dela erfarenheter och kunskap.

Typiska uppdrag

  • Kunskapsdelning - Etablera, leda och styra ett modernt projektkontor för verksamhetsdriven IT-utveckling
  • Moderator och coach vid verksamhetsinriktad problemlösning

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post