Värdeskapande förändring

En förbättring måste alltid starta i en förändring!

Men en förändringar behöver inte vara omvälvande. Ibland kan förändringen bestå i enkla justeringar som att förtydliga och kommunicera ut ett redan genomtänkt arbetsätt.

I andra fall behövs större insatser, där en övergripande förändring som omfattar tex. utredning och analys av mål, vision, strategi, processer och stödjande verktyg är nödvändig.

Value of Information hjälper dig identifiera dina behov och förbättringspotentialer för att implementera en
värdeskapande förändring

Typiska uppdrag

  • Ledning och etablering av projekt- och programkontor för större program och projektinitiativ
  • Kartläggning och förädling av verksamhetsprocesser inom tex. medlemorganisationer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklingsbolag
  • Utredning av informationsåtervinning mellan olika verksamhetsskeden, tex överföring av projektinformation till förvaltnings och linjeorganisationer
  • Framtagning av rutiner och riktlinjer för ny inköpsprocess
 

Adress

Stallvägen 2
196 91 Kungsängen

Kontakt

+46 708 34 25 25
E-post